Kontakt

PhDr. Tomáš Zouzal

Absolvoval studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dále výzkumné pobyty v Berlíně, Freiburgu, Mnichově a Düsseldorfu. Po učitelském působení nastoupil odbornou dráhu historika v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR a v Ústavu pro studium totalitních režimů. Specializuje se na vybrané otázky z českých dějin 19. a 20. století, klade důraz na využití historie v praxi a usiluje o zvyšování historického povědomí v české společnosti.

E-mail: info@zouzal.cz