Zabráno pro SS

Krajina jižně od Prahy, sahající od Sázavy až po Sedlčany, byla v době okupace vybrána, aby se stala výcvikovým prostorem Waffen-SS. Během let 1942–1944 zde vzniklo největší cvičiště, jaké české země poznaly. Kniha poutavým jazykem přibližuje historii jeho zrodu, od prvních návrhů až po využívání příslušníky SS. Jednotlivé kapitoly ukazují, jak nacistické požadavky stále rostly, byla zabírána vesnice za vesnicí a desetitisíce lidí přišly o svůj domov. Místo nich přicházeli muži pocházející z celé Evropy, kteří se měli stát předvojem Velkoněmecké říše…

Jak kniha vznikla

Publikace vznikala více než desetiletým shromažďováním pramenů, a to zejména v českých a německých archivech, dílem také v terénu. Výsledná práce líčí příběh proměny zemědělské oblasti uprostřed Čech v německé vojenské cvičiště. Čtenáři se dozvědí, za jakých okolností výcvikový prostor vznikl, kdo stál v pozadí a jak hluboké dopady jeho zřízení mělo. Autor se v knize snažil události zachytit z různých úhlů, vedle kapitol věnovaných lidem ze zabíraného území tak sleduje například i souvislost s germanizací českých zemí, reakce protektorátní vlády, životní osudy přítomných velitelů či výcvik v řadách SS. Celé dění je bohatě dokreslováno úryvky z autentických dokumentů, text doprovází přes 150 obrazových příloh.

Ukázky z knihy