Přednášky

Přednáším v obcích, se kterými již delší dobu spolupracujeme, čehož si vážím. Přednáškový cyklus jsem jim nabídl jako specialitu k jubileu republiky. Lidé mne vnímají jako historika, občas je překvapí, když jim řeknu, že mnohem víc než minulost mě zajímá budoucnost. Jenže budoucnost je to jediné, co můžeme ovlivnit. Historie je klíčem k ní a její znalost nám pomáhá lépe se rozhodovat. To je červená nit mých přednášek a jejich vnitřní smysl. Poznávat minulost, motivovat posluchače, aby se o ni více zajímali, aby začínali u historie vlastní rodiny a obce. Čím více rozumíme minulosti, tím lépe chápeme současnost a tím lépe se rozhodujeme, co dál.

Uskutečněné přednášky

Text Title
Lead Manager